nepřihlášen
Výbor JHD
 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU


občanského sdružení Jednota hudebního divadla se sídlem K Vltavě 18/22, Praha, IČ: 60447711 (dále jen „Jednota“), konaného dne 19. 3. 2015 v 9:30 v nové budově Národního muzea v Praze.

I.

Jednání Výboru zahájil předseda Výboru, dr. Herman, který připomněl pozvánku a pořad jednání.
Předseda konstatoval, že je přítomných 7 členů Výboru (J. Herman, L. Havlák, H. Havlíková, J. Horký, R. Hrdinová, R. Leška, L. Šaldová) z celkem osmi členů. J. Šesták se omluvil pro schůzi Senátu PČR.

II.

J. Herman navrhl následující obsazení orgánů tohoto jednání výboru: Předsedající: J. Herman; Zapisovatel: R. Leška; což Výbor schválil aklamací.

III.

Předseda zahájil diskusi k problému ústecké opery. Členové výboru konstatovali své vážné znepokojení nad uměleckou situací opery Severočeského divadla s. r. o. a jednomyslně se shodli na nutnosti kritickou situaci řešit a doporučit v tomto duchu společnosti, resp. vedení města a kraje, vypsat výběrové řízení na pozici ředitele divadla. Členové současně jednomyslně schválili text zasílaného dopisu.

IV.

R. Hrdinová a L. Havlák informují o přípravě Burzy mladých zpěváků, která se koná dne 23. 3. 2015. Projednávají se organizační aspekty Burzy. Jako hlasový poradce je potvrzená L. Márová, přičemž R. Hrdinová zkusí ještě kontaktovat prof. Hajóssyovou a prof. Lébla. Jako korepetitoři jsou potvrzeni A. Kužela, J. Šaroun, S. Jánová. Státní opera ND poskytuje technický personál, šatny apod.

Konstatuje se problém s kolizí s jednáním v Senátu o zákonu o veřejnoprávní příspěvkové organizaci od 13:00, přičemž je možné, že část diváků odejde na jednání Senátu, takže zpěváci v odpoledním bloku mohou být v nevýhodě. Doporučuje se problém řešit pořízením zvukového, příp. videozáznamu se souhlasem účastníků.

V.

Ředitelka festivalu Opera, L. Šaldová, podala stručnou první předběžnou zprávu o festivalu. Předávání cen Libušek oceněným divadlům se uskuteční v těchto dnech: 20. 3. (Ostrava), 24. 3. (Olomouc), 31. 3. (Opava), 30. 4. (Liberec).

K financování. Tržby cca 1,4 mil., 1.15 mil. grant hl.m. Prahy (ještě musí být schváleno zastupitelstvem), 1,76 mil. grant MK, příspěvky soukromých donorů. V rozpočtu chybí cca 0,4-0,45 mil., o jejichž dofinancování ředitelka festivalu intenzivně jedná s partnery.

VI.

L. Havlák informuje o dalším pořadu z cyklu Legendy opery v Divadle u Valšů dne 13. 4. 2015 u příležitosti významného životního jubilea pí Z. Jehličkové.

VII.

Předseda shledal, že se již nikdo nehlásí o slovo, a jednání výboru v 11:00 ukončil.

Zápis se vyhotovuje v jednom stejnopisu určeném do archivu Jednoty. Kopie zápisu bude rozeslána členům výboru a bude zpřístupněna členům Jednoty na stránkách Jednoty.

V Praze, dne 19. 3. 2015


Předsedající: Herman, v.r.

Zapisovatel: Leška, v.r.