nepřihlášen
Přihláška na Burzu mladých zpěváků

Pátek 22. března 2019
Velká zkušebna v provozní budově Národního divadla v Praze

  Osobní informace:  
  jméno: příjmení: titul:               výška postavy:  
            cm  
  datum narození: hlasový obor:      
  ..   jiný, konkrétnější 
  ulice + č.p.: město:   PSČ:    
        
  e-mail:     telefon:  
  +   
 
  Pěvecké školení, angažmá, nastudované role:  
  pěvecké školení (kdy, kde):  
 
  současné angažmá (kdy, kde, u kterých pedagogů):  
 
  dosavadní angažmá (kdy, kde):  
 
  nastudované role (autor, dílo, role, jazyk):  
 
 
  Repertoár pro Burzu mladých zpěváků:  
     
1) autor: dílo:  
árie: jazyk:  
jiný:
 
2) autor: dílo:  
árie: jazyk:  
jiný:
 
3) autor: dílo:  
árie: jazyk:  
jiný:
 
  vlastní korepetitor:  
 
  Požadovaný čas (konkrétní hodina) předzpívání:  (pokusíme se vyhovět, nelze zaručit)  
 
Akceptuji podmínky Burzy mladých zpěváků, souhlasím se zveřejněním těchto údajů v rámci Burzy.