nepřihlášen
Propozice na Burzu mladých zpěváků

pondělí 13. května 2024 od 10:00
ve Velkém sborovém sále Státní opery v Praze

 

Pořádá Jednota hudebního divadla ve spolupráci s Národním divadlem

 
 

Co je Burza mladých zpěváků?

 
 

Nejedná se o pěveckou soutěž, ale o prezentaci mladých operních, operetních nebo
koncertních pěvců před zástupci divadel a hudebních agentur. V průběhu Burzy probíhají osobní
konzultace s předními českými pěveckými a pedagogickými osobnostmi. Několika vybraným
účastníkům nabídne Jednota hudebního divadla malé koncertní turné po České republice.

 
 
 

Organizace Burzy mladých zpěváků:

 
 

Burza mladých zpěváků se uskuteční ve Velkém sbrovém sále Státní Opery (vchod do budovy provozní vrátnicí z ulice Legerova).
Prezence prvního bloku začne v 9 hodin, předzpívání poté v 10 hodin ve Velkém sborovém sále.
Čas prezence druhého bloku bude upřesněn na základě počtu přihlášených.

 
 
 

Podmínky účasti:

 
 

Burzy mladých zpěváků se může zúčastnit každý pěvec do 35 let. Může použít vlastní rekvizity,
kostýmy, případně může vystoupit společně s dalším pěvcem. Korepetitor je po celý den zajištěn, lze ale
vystoupit i s vlastním korepetitorem.

 
 
 

Každý účastník si připraví tři ukázky. Minimálně vstupní ukázka musí být z klasického operního
nebo operetního repertoáru (v maximální délce 5 minut). Každému účastníkovi bude umožněno
vystoupení s první ukázkou, odborné auditorium si poté může vyžádat další z předem uvedené nabídky.

 
 
 

Všichni účastníci jsou povinni donést si vlastní notový materiál!

 
 
 

Maximální počet předzpívajících je 50. Přihlášení vystupují v pořadí, které určuje pořadatel.
Případní adepti nad počet 50 budou vedeni jako náhradníci, kterým ale nelze předzpívání zaručit.
Ve výjimečných případech je možné za předem přihlášené náhradníky přiřadit zájemce přihlášené přímo
na místě v den konání Burzy.

 
 
 

Účast na Burze si každý z účastníků hradí sám (včetně všech případných nákladů na své
vystoupení, včetně vlastního korepetitora). Vstupní poplatek pro vystupující pěvce je 700 Kč,
platí se při prezenci ve Státní opeře. Pro přihlášené přímo na místě je vstupní poplatek 800 Kč.

 
 
 

Přihlášky:

 
 

Přihlásit se lze výhradně vyplněním oficiálního formuláře na:
http://www.jednotahd.cz/burza/prihlaska.php

Jinak podané přihlášky nebudou akceptovány. Z přihlášek bude sestaven katalog s informacemi o jednotlivých adeptech, určený pro zástupce divadel a hudebních agentur.

 
 
 

Přihlášky budou přijímány do 5.května 2024. Přijetí přihlášky obratem potvrdíme s informací o jejím pořadovém čísle.

 
 
 

Radmila Hrdinová

 
 

tajemnice Burzy mladých zpěváků

 
 

telefon: 602329941

 
 

email: burza@jednotahd.cz