nepřihlášen
Výbor JHD
 
Zápis z jednání výboru Jednoty hudebního divadla ze dne 20. června 2011
(Prager cafe restaurant – Budova Národního muzea, Vinohradská 52/1, Praha 2, Vinohrady)


   Přítomni: Josef Herman, Lenka Šaldová, Jan Ježek, Radmila Hrdinová, Jiří Šesták,
               Lubomír Havlák, Valerie Kaniaková


Omluveni: Daniel Jäger, Jiří Horký, Zbyněk Brabec


 1. Festival OPERA 2011
  1. 10. ročník festivalu
   - Vyúčtování festivalu – finální vyúčtování předložila ředitelka festivalu L. Šaldová – jednohlasně schváleno.
  2. Jednání Asociace profesionálních divadel ČR – zúčastní se Dr. Herman a L. Šaldová a Z. Brabec – termín: 28. června v 11:00. Témata k jednání: Festival Opera 2013 (festival bude dále pokračovat za stávajících podmínek) + Burza mladých zpěváků
  3. Návrh na založení Nadačního fondu – na podporu české opery (J. Šesták připraví stanovy, nutno vytipovat zakladatele – bude svolána specielní schůzka).


 2. OPERAce 2012
  1. Nový projekt – realizace jaro 2012
   - 2 možnosti – Operaci připojit k festivalu Opera nebo ponechat samostatně
   - Do konce září rozhodnout – připojit k festivalu Divadelní svět Brno – možnost spojení se školskou institucí (JAMU). Nutno informovat školy o situaci.


 3. Kulatý stůl + další aktivity
  1. Kulatý stůl
   - Kulatý stůl bude realizován na podzim 2011 – zodpovědnou osobou je J. Ježek
  2. Kauza opereta
   - J. Ježek připraví argumenty proti činohře v Hudebním divadle Karlín


 4. Příští setkání
  1. Příští zasedání výboru JHD – 12. září 2011 (operativně přesunuto na 19.9.) v Prager Café v budově Národního muzea v Praze od 10:00.


Zapsala: V. Kaniaková