nepřihlášen
Výbor JHD
 
Zápis
ze schůze výboru JHD konané dne 8.10.2007 v Praze


  Přítomni: Z.Brabec, L.Havlák, J.Herman, M.Kaňák, L.Šaldová, T.Šimerda.
Omluveni: J.Horký, R.Hrdinová, D.Jäger, I.Vadlejchová.


 • Festival Opera 2007
  L.Šaldová informovala, že magistrátní výbor pro kulturu a volný čas navrhl festivalu Opera 2007 přidat 150.000 Kč. Ohledně chybějící částky (dalších cca 150.000 Kč) se L.Šaldová obrátí na MK ČR, odbor umění.
  J.Herman a L.Šaldová se setkají s J.Heřmanem v pátek 12.10. Teprve poté začne jednání s divadly o jejich účasti na dalším ročníku festivalu.
  J.Herman zdůraznil, že divadla na tom do budoucna nebudou lépe, takže nelze počítat s tím, že ta by se do financování festivalu více zapojila (naopak by bylo třeba jim více zaplatit). Osud dalšího ročníku festivalu tak závisí na jednání s ND (především o možném společném sponzorovi).
  Výbor se shodl na tom, že bez úspěšného jednání s ND a nalezení generálního sponzora by se JHD neměla do přípravy dalšího ročníku pouštět.


 • Přímé přenosy z newyorské Metropolitní opery
  S iniciativou přišel M.Cikánek: newyorská Metropolitní opera rozjíždí přímé přenosy svých inscenací v kinech po celém světě. M.Cikánek zprostředkoval kontakt s jedním pražským kinem, JHD byl měla být iniciátorem projektu (jak se na předchozích schůzích a v mailovém kontaktu shodl výbor JHD).
  J.Herman informoval, že zatím vzal na sebe vyjednávání za JHD (zprostředkování kontaktů na novináře, jednání s Čro, objednání článků apod.) – a dovede ho do tiskové konference. Pak musí převzít iniciativu někdo jiný. JHD by měla podle dohody s M.Cikánek zprostředkovat kontakty z operních kruhů, zajistit doprovodné pořady (besedy apod.) a tištěné programy.


 • JHD a její smysl
  T.Šimerda zpochybnil smysl existence JHD: jako organizace, která nemá podporu v divadlech a tudíž ani právo vystupovat jako organizace, která zastupuje obecnější mínění. Tím spíše, že ani členové výboru nejsou podle něho schopni vystupovat jednotně.
  Z.Brabec ho podpořil tím, že je ve výboru přílišná převaha kritiků a teoretiků, kteří mají jiný pohled nežli divadelníci – aby měla JHD smysl, bylo by podle něj potřeba získat ke spolupráci více aktivních divadelníků. Připomněl také, že ani stávající členové nemají na JHD příliš času.
  Výbor JHD diskutoval o smyslu JHD – L.Šaldová připomněla, že pravidelně pořádá akce, které se zatím ukazují smysluplné (festival, Burza), byť ona sama o nich někdy sama pochybuje. J.Herman zdůraznil, že JHD je platformou, na kterou se může kdokoli obrátit s určitou aktivitou nebo s problémem – a že tak v minulých letech lidé dělali. A že občanské sdružení má mj. možnost dosáhnout na granty. M.Kaňák připomněl, že v různých kauzách JHD měla důležité slovo, že názor skupiny lidí, nikoli jednotlivce, má vždy větší dosah.
  Výbor se dohodl na tom, že se pokusí oslovit divadla, aby se stala kolektivními členy – M.Kaňák projedná v Olomouci, Liberci, Českých Budějovicích a v Brně; Z.Brabec v Plzni; J.Herman v Opavě, Ostravě, v SOP a v ND.
  Výbor se dále rozhodl, že každý za sebe vytipuje v divadlech možné členy a osobně je osloví (aby se zapojili do činnosti JHD nebo ji alespoň podpořili svým členstvím).


 • Různé
  Kauza grantový systém Hlavního města Prahy
  J.Herman informoval, že ho radní Richter vyzval k neoficiální schůzce týkající se nového grantového systému, který sám navrhuje. Principielně podle J.Hermana vychází z podobných tezí jako návrh, který kdysi připravovala expertní skupina v Divadelním ústavu.

  Kauza Státní opera Praha
  L.Havlák informoval, že náměstek Mikeš promluvil k zaměstnancům SOP, žádné oficiální stanovisko ale není známo.

  Program podpory profesionálních divadel
  M.Kaňák navrhl, že k problému by se JHD ještě měla vrátit.

  Další koncerty účastníků Burzy mladých zpěváků:
  7.11. Jablonec nad Nisou (Pustina, Šťáva, Časarová) – za JHD J.Herman
  18.11. Ústí nad Labem (Pustina, Šťáva, Likérová) – za JHD J.Herman
  7.12. Tábor (Nikl, Pustina, Hellerová) – za JHD M.Kaňák

  Rakovník bří Burianů
  22.10. – za JHD J.Herman; 29.10.; 2.12.
  L.Havlák navrhl ocenit ing. Zdeňka Nejdla, starostu královského města Rakovníka, za to, že se zasloužil o obnovení festivalu bří Burianů v Rakovníku. Výbor se dohodl na tom, že ing. Nejdl bude první, kdo dostance Cenu Ivo Žídka, kterou bude JHD i v budoucnu oceňovat významný přínos k rozvoji hudebního divadla. J.Herman připraví a mailem k poznámkám rozešle statut ceny a podobu prvního diplomu.


Příští schůze výboru se uskuteční 12.11.2007 v 10 hodin v Divadelním ústavu.
Zapsala Lenka Šaldová