nepřihlášen
Výbor JHD
 
Zápis
ze schůze výboru JHD konané dne 12.1.2004 v Praze


  Přítomni: Z.Brabec, L.Havlák, J.Herman, J.Horký, R.Hrdinová, M.Kaňák, M.Klajblová, L.Šaldová,
              T.Šimerda, L.Šterc, I.Vadlejchová.

Omluveni: B.Blachut.


 • Burza mladých zpěváků

  Opera
  Byla podepsána smlouva se SOP. B.Blachut s L.Šaldovou rozeslali propozice do divadel a škol, na internetu v nebližších dnech bude k dispozici přihláška.
  L.Havlák již oslovil M.Hájossyovou a K.Petra, oba souhlasili být odbornými konzultanty. Ještě osloví A.Denygrovou, dále B.Blachut A.Barovou a L.Šaldová R.Janála (a případně I.Kusnjera).
  L.Havlák oslovil V.Loskota a J.Nešverovou, oba souhlasili být korepetitory při Burze. Ještě B.Blachut osloví D.Švece a J.Herman J.Šarouna.

  Muzikál
  J.Herman telefonicky informoval R.Balaše o tom, co výbor dohodl na minulé schůzi, a probral s ním podmínky muzikálové Burzy. R.Balaš přijal námitky výboru, chce jen, aby zůstala povinnost mluveného slova a pohybová část. Na Burzu nepřijede, pohybovou část by ale domluvil s p.Kloubkem.
  Příští týden se sejdou J.Horký, L.Šterc, event. též B.Blachut a M.Kaňák s ředitelem Mošou, aby upřesnili podmínky burzy i organizační záležitosti: podobu předzpívání a podmínky (povinně mluvené slovo? pohybová část? jak ji udělat?), podobu smluvních vztahů (co vše MD zajistí – mělo by zajistit inspici, zvuk, světlo). Dále by se měli poradit, koho zvát do auditoria a jak a kde Burzu propagovat (tedy oslovovat potenciální předzpívající).
  Roli koordinátora na sebe vzal J.Horký, L.Šaldová mu pro inspiraci dodá propozice operně-operetní burzy a kontakty.
  J.Herman přinesl druhé logo – Nitušku. Výbor se shodl na tom, že není vhodné pro muzikálovou Burzu, neb je spíš operetní. R.Hrdinová příležitostně osloví V.Jiránka, jestli by pro JHD nenakreslil logo muzikálové. • Kulatý stůl na téma muzikál v činoherních divadlech
  S iniciativou přišel M.Cikánek: newyorská Metropolitní opera rozjíždí přímé přenosy svých inscenací v kinech po celém světě. M.Cikánek zprostředkoval kontakt s jedním pražským kinem, JHD byl měla být iniciátorem projektu (jak se na předchozích schůzích a v mailovém kontaktu shodl výbor JHD).
  J.Herman informoval, že zatím vzal na sebe vyjednávání za JHD (zprostředkování kontaktů na novináře, jednání s Čro, objednání článků apod.) – a dovede ho do tiskové konference. Pak musí převzít iniciativu někdo jiný. JHD by měla podle dohody s M.Cikánek zprostředkovat kontakty z operních kruhů, zajistit doprovodné pořady (besedy apod.) a tištěné programy.


 • JHD a její smysl
  J.Herman shrnul pro ty, kteří nebyli na prosincovém kulatém stole: konal se ve velmi úzkém kruhu, z hostů přijel jen R.Balaš, F.Miška a L.Olšovský. Hovořilo se opět především o dramaturgii – o potřebě vytvořit prostředí pro lidi, kteří by byli ochotni a schopni psát muzikál, o potřebě sledovat zahraniční trendy, o možnostech koprodukcí. Na schůzce se hledaly konkrétní kroky, jak pomoci celkové informovanosti v této oblasti, jak pomoci divadlům, která by stála o dramaturgickou radu (jako např. to příbramské, které zastupoval F.Miška).
  Kromě toho P.Košař poslal reakci na téma hluchých zvukařů.


 • Ad kauzy v divadlech
  Plánování tiskové konference bylo odsunuto na půlku či konec února – až se situace vyjasní.
  JHD obdržela tři reakce na stanovisko odeslané premiéru Špidlovi:

  1. ze senátu, který bude věc projednávat na svém zasedání 14.-15.ledna
  2. od místopředsedkyně Němcové: přednese interpelaci v parlamentu
  3. od ministra kultury Dostála: požádá vládu o 65 milionů pro program pro podporu… z vládní rezervy.

  J.Herman Dostálovi odepíše, že je jeho iniciativa chvályhodná, leč ani 65 milionů situaci nevyřeší a především: bylo by třeba hledat systémové řešení. T.Šimerda připomněl, že by se mělo více argumentovat tím, že podle oficiálních statistik je umění v tomto státě nejhůře placeno a i mediálně tento argument využít.


 • Různé
  J.Herman informoval o tom, že MK oslovilo JHD s tím, že může nominovat jednoho člověka do meziresortní komise MK a MŠMT pro umělecké školství, nominován byl Z.Brabec.
Příští schůze výboru se uskuteční 9.2.2004 v 10 hodin v Divadelním ústavu.
Zapsala Lenka Šaldová