nepřihlášen
Výbor JHD
 
Zápis
ze schůze výboru JHD konané dne 10.3.2003 v Praze


  Přítomni: B.Blachut, Z.Brabec, J.Herman, J.Horký, R.Hrdinová, E.Kulhánek,
              L.Šaldová, L.Šterc, I.Vadlejchová

Omluveni: L.Havlák, M.Kaňák, T.Šimerda. • Festival hudebního divadla Opera

  J.Herman poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě 6. ročníku festivalu, s úlevou konstatoval, že ona hlavní, „živá“ část je za námi (zbývá doúčtování apod.)
  L.Šaldová krátce shrnula:
  • uskutečnila se všechna představení beze změny (pokud se nepočítá fakt, že Janáčkova opera ND Brno přivezla místo Káti Kabanové Jakobína, což se vědělo již krátce před zahájením festivalu)
  • 24. února rozhodly poroty o čestných cenách – problém nastal u poroty kritiků, která pro nemoc Věry Drápelové rozhodovala v sudém počtu a nenašla jednotné řešení. Ocenila tak dvě inscenace – L.Šaldová dohodla se Sklárnami ve Světlé nad Sázavou, že vyrobí šestý objekt, za cenu cca 5.000 Kč. Objekt bude k dispozici koncem března, cenu za nejlepší inscenaci proto zajedou zástupci festivalu předat jak do Plzně (1.4.), tak do Opavy (termín v jednání) na tamní scénu.
  • 25. února se v klubu v Kolowratu uskutečnila tisková konference a poté debata – obojí je nahráno, L.Šaldová přepíše
  • 5.3. se uskutečnil galakoncert, na kterém byly předány ceny

  L.Šaldová informovala o problému s propagací Magické zahrady v rámci vitrín a ve foyeru ND (Národní divadlo se proti tomu postavilo, Magická zahrada se zachovala velkoryse a nezvedla cenu rautu, přestože JHD nemohla úplně dostát dohodě).

  L.Šaldová požádala B.Blachuta, aby v Divadelním ústavu získal soupis tiskových ohlasů na festival.

  L.Šaldová přislíbila na květnové schůzi výboru předložit vyúčtování festivalu. Předběžně předložila výboru svou představu odměn: ředitelka 100.000 Kč, Radka Hrdinová (tisková mluvčí) – 10.000 Kč, Josef Herman – 10.000 Kč (zároveň odměna za celoroční práci pro JHD), Beno Blachut – 5.000 Kč, Roman Vašek – 1.000 Kč. Zároveň informovala, že Martinu Cikánkovi (produkční) dává 60.000 Kč, s Robertem Rytinou (výtvarník) se dohodne po jeho příjezdu ze zahraničí.

  Na květen by se zástupci výboru JHD měli též objednat u ředitelů/ šéfů (de facto schůzka festivalového výboru) a poradit se s nimi o budoucnosti festivalu.

  Z.Brabec informoval o debatě s emeritními sólisty ND, která proběhla 5.3. před galakoncertem – on i další členové výboru, kteří byli na besedě přítomni, konstatovali, že to byla beseda užitečná, jak účinkujícími, tak diváky dobře přijatá – a že by se mělo v takových akcích pokračovat. Ukázalo se dobré i to, že debatu vedl člověk z praxe, stejné profese. Výbor diskutoval jednak o možnosti dalších takovýchto povídání (nejlépe opět ve spolupráci s Kruhem přátel opery ND, který organizačně velmi pomohl), jednak o cílených rozhovorech, které by směřovaly k nějaké vzpomínkové knížce. Z.Brabec projevil o takovéto projekty zájem, výbor ho tedy pověřil, aby o dalších možnostech popřemýšlel a výboru předložil konkrétní nápady.
 • Burza mladých zpěváků

  B.Blachut informoval, že dosud dorazilo cca 40 přihlášek, z toho cca 10 do muzikálového bloku.

  Z odborníků – konzultantů pro operně-operetní část jsou předjednáni: R.Janál, I.Kusnjer, A.Barová, K.Petr.

  Z odborníků – konzultantů pro muzikálovou část jsou předjednáni: R.Baláš + členové výboru J.Horký a L.Šterc, J.Herman ještě osloví Z.Mertu, B.Blachut pí Walterovou z Ježkovy konzervatoře a J.Janěkovou z Brna.

  Výbor se dohodl na tom, že by vždy mělo odzpívat cca 10 lidí, poté by měla následovat cca 30 minut pauza pro konzultace. B.Blachut dohodne se Státní operou, aby v salónku na prvním balkóně bylo vytvořeno prostředí pro konzultace (židličky, stolky). Pro tento rok nebude možnost si v salónku přehrát příslušný výkon z minidisku – tuto nabídku J.Hermana zváží výbor pro další ročníky Burzy podle toho, jak tento zkušební rok bude vypadat.

  Burzu bude z jeviště moderovat Radka Hrdinová.

  Veškeré organizační informace dostanou všichni předzpívající i auditorium při prezenci (text vytvoří B.Blachut ve spolupráci s L.Šaldovou).

  L.Šaldová informovala, že SOP v rámci tiskových materiálů k Bohémám novinářům rozdala též propozice k Burze mladých zpěváků.

  Výběr účastníků Burzy pro koncertní turné nechá výbor na L.Havlákovi – ten návrh výboru předloží ke schválení.

  Výbor se dohodl, že by bylo dobré udělat besedu s odborníky – konzultanty na téma české umělecké školství (ne hned po Burze, ale v nejbližších dnech po ní).
 • Kauza Karlín

  Ke Stanovisku JHD se vehementně připojila ITI a taktéž Herecká asociace.

  Výbor pověřil J.Hermana, aby napsal primátorovi dopis: že jsme zaslali radnici stanovisko – stížnost a že jsme nedostali odpověď do 30 dnů, jak se stát mělo.
 • Kauza Plzeň

  R.Hrdinová informovala, že 3.3. proběhlo rozšířené jednání umělecké rady, na které se hodnotila situace v Plzni za posledních 5-7let. Bylo tam jasně řečeno, že konkurz ze strany města není míněn tak, že má Burian odejít, že se s ním počítá dál.

  Ovšem 5.3. J.Burian s P.Kofroněm na rautu mluvili o tom, že mají signály, že paní náměstkyně Krejzová si chce najmenovat komisi sama, že už je snad dokonce místo pro někoho předjednané.

  Výbor pověřil J.Hermana, aby napsal na magistrát dopis s následujícími body:
  1. dělat konkurz v tomto termínu je nesmyslné
  2. na základě již probrané části materiálu M.Kaňáka nastínit, jak by podle JHD měla vypadat konkurzní komise na ředitele.
 • Různé

  J.Herman informoval, že napsal dopis děkanovi HAMU (v příloze) – jako reakci na potíže, které měl režisér Jiří Heřman po promluvě před představením Dvakrát nová opera - zároveň vycházel z debaty, která se kolem situace na HAMU rozproudila 25.2.

  Výbor pověřil J.Hermana, aby napsal dopisy opavskému magistrátu, na vědomí ing. Gapkové, s následujícími body:
  1. dotaz, jestli byl vypsán konkurz, jak byl vypsán a jaké jsou jeho podmínky;
  2. upozornění, že životnost šéfa jeden rok nesvědčí o koncepční práci;
  3. napsali jsme již několikero dopisů a zatím se nám na žádný nedostalo odpovědi, což nepovažujeme za slušné. K dopisu přiložit všechny předchozí dopisy.


  J.Horký informoval o situaci v Brně: Stanislav Moša je druhý měsíc ve Slovinsku, v Brně je ticho po pěšině. S.Moša odstoupil od původně dohodnuté koprodukce Divotvorného hrnce, podle návrhu režiséra mělo v inscenaci být 12 lidí z Městského divadla, ND si prosadilo jedno celé domácí obsazení. Jinak se plní harmonogram – přišlo 106 dopisů – smlouvy na 1 – 2,5 roku. J.Horký zkoumá právní problém (hovoří se o restrukturalizaci, ale též delimitaci). V druhé polovině března by měly proběhnout pohovory se všemi členy Zpěvohry ND. Od prvního ledna se začne zkoušet Netopýr, pak by se mělo hrát v cyklech: 6 týdnů výjezd za hranice, 2 týdny volno. Zpěvohra si to neumí představit, navíc to znamená, že se rok nebude hrát opereta pro domácího diváka.


  J.Horký upozornil, že 26.3. má narozeniny Ivo Osolsobě.

  R.Hrdinová informovala, že 24.4. proběhne diskuse k zákonu o kultuře.

  Příští schůze výboru se (s ohledem na termín Burzy) uskuteční 7.4.2003 v 10 hodin v Divadelním ústavu, Celetná 20.

  Zapsala Lenka Šaldová

  Příloha:
  Dopis děkanovi HAMU