nepřihlášen
jednotahd.cz :: fórum :: veřejné téma
Zrušení přehlídky OPERAce?
 
uzivateleValerie
7.9.2010, 17:27:01

Vážení,
přehlídku OPERAce 2010 plánovanou na duben tohoto roku jsme byli nuceni zrušit z důvodu nedostatečného množství shromážděných finančních prostředků. Byl vypracován krizový plán, počítající s uskutečněním přehlídky v podzimních měsících, a s ním související krizový rozpočet a čekali jsme na výsledky grantového řízení na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Přestože byla vedena ještě před samotným rozhodovacím procesem jednání se zástupci ministerstva, která vyznívala poměrně nadějně, musíme nyní s politováním konstatovat, že nám z rozpočtu MŠMT nebyla přidělena žádná dotace.
Celkové množství financí, které byly projektu přiděleny, je tedy 100 tis. Kč od Magistrátu hl. města Prahy a 10 tis. Kč od Nadace Život umělce. Částka 100 tis. navíc byla přidělena na základě původního rozpočtu, takže by nejspíš musela být vzhledem k novému, výrazně nižšímu rozpočtu úměrně krácena. Za této situace nám bohužel momentálně nezbývá nic jiného, než přehlídku pro tento rok definitivně zrušit a přidělené dotace vrátit jejich poskytovatelům. Ráda bychom zdůraznila, že se myšlenky na uspořádání podobného projektu v budoucnu nevzdávám. Předpokladem k jeho uskutečnění bude však muset nejspíše být partnerství některého z divadel či škol.

uzivateleValerie
7.9.2010, 17:48:20

Samozřejmě se nabízí ještě varianta, že uspořádáme jakousi "mini" OPERAci, to znammená, že bychom oslovili jen pražské školy + jednu mimopražskou školu. Problém ale je, že Pražská Konzervatoř už na jaře řekla, že na podzim nemá zájem se přehlídky zúčatsnit. Dále si neumím dost dobře předstvit, jak budeme vybírat někoho z těch mimopražských škol, podle jakého klíče? Komu dát přednost, když budou mít zájem zúčastnit se cca 4 školy?Nevím, toto je pouhý nástřel řešení situace, ve které bychom nemuseli vracet již přislíbené peníze.
Těším se na vaše případné návrhy, rady...
Za organizátorky projektu
Valerie Kaniaková

uzivateleJosef Herman
20.9.2010, 00:25:19

Nikdo nic nenavrhuje, podle mého bude nezbytné akci zrušit a grant města co nejdříve vrátit. Prosím, vyjádřete se k tomuto řešení.